Przychodzi baba do lekarza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W 2016 r. Katarzyna Bierzanowska przeprowadziła test dostępności publicznych gabinetów ginekologicznych w Lublinie dla kobiet z niepełnosprawnością ruchu (szczegóły na stronie: http://nie-pelnoprawna.pl/?p=801). Wyniki obnażyły braki placówek w zakresie dostępności dla kobiet z niepełnosprawnościami, wskazały obszary, które wymagają natychmiastowej interwencji w celu zagwarantowania dostępu do godnej opieki ginekologicznej kobietom z niepełnosprawnościami na zasadzie równości z innymi i stały się bodźcem dla części kobiet do podzielenia się swoimi, niełatwymi i wykluczającymi, historiami. Takie okoliczności pozwoliły podejrzewać, że w dostępności usług ginekologicznych nie uwzględnia się potrzeb kobiet z różnymi niepełnosprawnościami (ruchową, sensoryczną, intelektualną, psychiczną), a skala barier i wyzwań z tym związanych może dotyczyć także pozostałych obszarów Polski.

Tak powstała inicjatywa przeprowadzenia pilotażowego działania dot. dostępności usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnością "Przychodzi baba do lekarza", którego celem jest przeprowadzenie badań potrzeb kobiet z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności, w oparciu o wyniki których zweryfikowany zostanie stan faktyczny placówek w woj. mazowieckim. Chcemy sprawdzić, jak wygląda rzeczywisty stopień dostępności usług dla kobiet z niepełnosprawnością, by wypracować rekomendacje, przygotować pomocne informacje dla kobiet i opracować skuteczne działania, których celem będzie zapewnienie kobietom z niepełnosprawnościami dostępu do opieki ginekologicznej i wsparcie placówek w świadczeniu usług dla tej grupy pacjentek.

 

Koordynatorka projektu: Katarzyna Bierzanowska
kontakt: kasiabierzanowska@kulawawarszawa.pl