Fundacja Kulawa Warszawa

"Przychodzi baba do lekarza"

W 2016 r. Katarzyna Bierzanowska przeprowadziła test dostępności publicznych gabinetów ginekologicznych w Lublinie dla kobiet z niepełnosprawnością ruchu (szczegóły na stronie: http://nie-pelnoprawna.pl/?p=801). Wyniki obnażyły braki placówek w zakresie dostępności dla kobiet z niepełnosprawnościami, wskazały obszary, które wymagają natychmiastowej interwencji w celu zagwarantowania dostępu do godnej opieki ginekologicznej kobietom z niepełnosprawnościami na zasadzie równości z innymi i stały się bodźcem dla części kobiet do podzielenia się swoimi, niełatwymi i wykluczającymi, historiami. Takie okoliczności pozwoliły podejrzewać, że w dostępności usług ginekologicznych nie uwzględnia się potrzeb kobiet z różnymi niepełnosprawnościami (ruchową, sensoryczną, intelektualną, psychiczną), a skala barier i wyzwań z tym związanych może dotyczyć także pozostałych obszarów Polski.

Tak powstała inicjatywa przeprowadzenia pilotażowego działania dot. dostępności usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnością "Przychodzi baba do lekarza", którego celem jest przeprowadzenie badań potrzeb kobiet z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności, w oparciu o wyniki których zweryfikowany zostanie stan faktyczny placówek w woj. mazowieckim. Chcemy sprawdzić, jak wygląda rzeczywisty stopień dostępności usług dla kobiet z niepełnosprawnością, by wypracować rekomendacje, przygotować pomocne informacje dla kobiet i opracować skuteczne działania, których celem będzie zapewnienie kobietom z niepełnosprawnościami dostępu do opieki ginekologicznej i wsparcie placówek w świadczeniu usług dla tej grupy pacjentek.

Koordynatorka projektu: Katarzyna Bierzanowska
kontakt: kasiabierzanowska@kulawawarszawa.pl

Projekt objęty patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Zapraszamy do udziału w badaniu

 Fundacja Kulawa Warszawa zaprasza do udziału w badaniu dot. dostępności usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnością. W listopadzie odbędą się badanie fokusowe z kobietami z różnymi niepełnosprawnościami. Zależy nam na usłyszeniu głosu różnych kobiet  i zebraniu ich doświadczeń związanych z opieką ginekologiczną i jej dostępnością. Chcemy usłyszeć głosy kobiet, które korzystają z tych usług i takich, które nie korzystają lub robią to rzadko. Zapewniamy anonimowość badania.

 Zebrane informacje posłużą do opracowania wstępnego raportu dotyczącego potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami, który będzie podstawą do zaplanowania dalszych działań odpowiadających na poszczególne bariery i potrzeby.

Zapraszamy do udziału w następujących badaniach:

 -  30 listopada, 18:00-20:00, kobiety z niepełnosprawnością słuchu (zgłoszenia na adres: justyna.dubanik@gmail.com),

 -  29 listopada, 17:00-19:00, kobiety z niepełnosprawnością wzroku (zgłoszenia na adres: magdalena.kocejko@gmail.com),

Spotkania odbędą się w Spółdzielni Socjalnej Wola przy ul. Smoczej 3. Miejsce jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Zapewniamy tłumaczkę języka migowego oraz opiekę nad dziećmi w trakcie trwania badania. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca spotkania zostaną przesłane po zgłoszeniu. W razie dodatkowych potrzeb prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi poszczególne grupy.

 

 

Save